Thư giãn cuối tuần 14/4/2012, Video Clip "Full"

http://www.youtube.com/v/bV9YwzZdCkU "Học sĩ Xoày Trọng Chấm" trên Facebook 
http://www.facebook.com/xoaytrongcham
Copy Bơn vá 14/4/2012, Video Clip "Full"

Tiểu phẩm hài 14/4/2012, Video Clip "Full"