Hài Tết 2012, Thầy Ra Phố 2012, Mr. Vượng Râu, Hài Xuân 2012

Hài Tết 2012, Thầy Ra Phố 2012, Mr. Vượng Râu, Hài Xuân 2012 http://www.youtube.com/watch?v=cmchwEZAhdIendofvid