Tình dại khờ, Danh hài Chiến Thắng

http://www.youtube.com/v/ZappVWbMiUk