Hài Chiến Thắng 2012, Kiếp Lông Bông, Hài Tết 2012

http://www.youtube.com/watch?v=yTti9W736fkendofvid