Hài Ai cũng được yêu - Chiến Thắng, Hoài Linh, Hồng Vân

http://www.youtube.com/watch?v=Nhq6Pd5IzQoendofvid